Mag ik me even voorstellen?

Ik ben Jolanda de Winter en honden hebben altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Dat ik met hen zou gaan werken was voor mij dan op enig moment vrij vanzelfsprekend. Daarom ben ik in 2013 gestart met Hondenschool Jolanda. Een kleinschalige hondenschool, waar individuele aandacht voor mens én hond echt het allerbelangrijkst is. 

Hondentaal is heel iets anders dan mensentaal. Ik leer je graag communiceren met je hond, zodat je weet wat hij of zij je wil vertellen. Je hond is tenslotte een belangrijke huisgenoot. En dan is het nog belangrijker dat jullie elkaar goed begrijpen!

Van 2001 tot 2007 heb ik al gewerkt als instructeur. In die periode heb ik veel ervaring opgedaan. Maar misschien heb ik nog wel het meest geleerd door bezig te zijn met mijn eigen honden. Door met ze te oefenen, naar ze te kijken en ze zo echt te leren begrijpen. En nog steeds leer ik weer elke dag van mijn eigen Oudduitse Herdershond Tessa.

Door het continu volgen van nieuwe opleidingen, workshops, nascholing en lezingen, blijf ik mijn kennis vergroten en ben ik altijd up-to-date!

Ik hoop van harte je te mogen ontmoeten tijdens één van de lessen, workshops of lezingen. Tot gauw!

Jolanda

 

Wat heb ik gedaan op dit gebied

Opleidingen

 • Hondengedragsbegeleider volgens de Connectiemethode van Geert de Bolster
 • Deskundig Voedingsadviseur voor Honden A
 • Balans & Coördinatie
 • Gevorderd Begeleider Hersenwerk voor Honden 
 • Coach Hersenwerk voor Honden
 • Instructeur Nadac Hoopers Nederland incl. bijscholingsdagen gevorderden 
 • Lesgeven op de hondenschool; het kan anders!
 • Ethologie hond (cursuscentrum dierverzorging Barneveld)
 • Begeleiding probleemgedrag hond (cursuscentrum dierverzorging Barneveld)
 • Instructeur I (Martin Gaus Academie)
 • Instructeur II (Martin Gaus academie)
 • Dieren EHBO (Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren)

Werkervaring

 • Instructeur bij hondengedragbegeleiding A. Wortel van 2001 tot 2007
 • Good Citizen Dog i.s.m. The Kennel Club, LONDON (2005)
 • Hond & Kindproject i.o.v. de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren

 Seminars/lezingen

 • Help, ik heb een puber in mijn les; Sam Turner
 • Dieren Emotie & Intelligentie; Sabrina Brando
 • Samenwerken vanuit het standpunt van je hond; Geert de Bolster (2015)
 • Lezing en workshop Behavior Adjustment Training (BAT); Sonja Verhoef (2014)
 • ABC in beweging; Hermina Stout (2014)
 • Lezing: Creatief lesgeven; Judith Lissenberg (2014) 
 • Lezing: Dominantie? het wordt tijd voor verandering; Monique Bladder (2013)
 • Lezing: Agressie: van communicatie tot probleemgedrag; Monique Bladder (2013)
 • Nederlands Congres voor Hondenfokkers (2005)
 • Diverse Kynocongressen

 

 

 

 

Hondenetiquette

Hoe hoort het eigenlijk met de hond? 

Hondenpoep is ergernis nummer 1 in Nederland! Het ligt op stoepen, in speeltuinen, op de wandelpaden van recreatiegebieden. Kortom: te veel mensen worden te vaak geconfronteerd met hondenpoep. 

Oplossing

 • Laat uw hond plassen en poepen op plekken waar het is toegestaan. 
 • Ruim desgewenst de poep op. 
 • Denk logisch na over de plaats waar uw hond poept. 

Kent u de lichaamstaal van uw hond? Leer de lichaamstaal van uw hond (her)kennen zodat u angst, agressie, stress en kalmering leert zien. Het helpt u bij de opvoeding en training van uw hond. En u kunt op de juiste manier reageren op het gedrag van uw hond in relatie tot andere mensen en honden. U kunt hondentaal leren herkennen door boeken te raadplegen en les te volgen op een goede hondenschool waar, naast de praktijk- , ook theorielessen worden gegeven. 

We leven met veel mensen en vele honden. Dit zorgt helaas regelmatig voor ergernissen naar honden en hun eigenaren. Een aantal simpele regels geeft houvast en duidelijkheid. Kennis van deze regels en het uitvoeren daarvan zorgt ervoor dat we allemaal (met en zonder hond) gebruik kunnen maken van de (buiten)ruimte in Nederland! 

Gebruik van de etiquette. Deze etiquette mag vrij worden gedownload, vermenigvuldigd en gebruikt voor voorlichtings- en scholingsdoeleinden, mits in de originele staat gelaten en altijd met vermelding van de makers. Deze etiquette blijft eigendom van Renate Steinfort en Jennifer de Jongh. 

Waarom deze etiquette? Er zijn 2 miljoen (!) honden in Nederland. Om te zorgen dat al deze honden en hun mensen tolerant en veilig met elkaar kunnen omgaan en andere mensen geen last van hen ondervinden, zijn er regels nodig. 

Veel ergernissen over honden, over hondeneigenaren en zelfs tussen hondeneigenaren onderling hebben te maken met een gebrek aan kennis over die regels, de hondenetiquette dus. Er is een aantal terugkerende ergernissen als het gaat om overlast veroorzaakt door honden en hun eigenaren. In deze etiquette vindt u de passende oplossingen. 

Als u deze regels toepast zorgen wij, met elkaar, voor een tolerante samenleving voor ons en onze honden! 

Hoe hoort het nu eigenlijk? 

Honden die paarden, joggers, fietsers, wandelaars en kinderen achterna rennen of tegen hen opspringen. Het is niet fijn, en voor sommige mensen beangstigend, als zij door een hond worden besprongen of achterna gerend. Ook als u een lieve en sociale hond heeft die “het echt alleen maar enthousiast bedoelt” is niet iedereen daarvan gediend. Bij het najagen van een paard kunnen er zelfs levensgevaarlijke situaties ontstaan voor ruiter, paard én uw hond… 

Oplossing: Nadert u ruiters, fietsers , joggers of wandelaars? Roep uw hond bij u en lijn hem zichtbaar aan. Vervolgens passeert u rustig en op gepaste afstand. 

Hoe zit het met aangelijnde honden? Hondeneigenaren met een aangelijnde hond doen dit met een reden. De hond kan ziek of geblesseerd zijn, loops zijn, agressief zijn of de eigenaar vindt vrij contact met andere honden niet prettig om andere redenen. 

Oplossing: Nadert u een aangelijnde hond? Roep uw hond bij u en lijn uw hond zichtbaar aan. Passeer op gepaste afstand of loop met een boog om de ander heen. Let op: laat aangelijnde honden nooit aan elkaar snuffelen. Door de lijn worden zij beperkt in hun gedrag en lichaamstaal en dit leidt tot onnodig veel spanning en kan zelfs tot agressie leiden. 

Mag mijn hond los of moet hij vast? Loslopende honden zijn vaak een grote bron van ergernis van recreanten, wildbeheerders en bewoners van woonwijken. 

Oplossing: Zorg dat u op de hoogte bent van waar uw hond los mag en kan. Houd in losloopgebieden rekening met het broedseizoen of wild. Let op: altijd vast: 

 • als uw hond niet goed naar u luistert, 
 • als u mensen, aangelijnde honden of paarden passeert, 
 • als u met uw hond in een woonwijk loopt, bij twijfel. 

Spelen. Sommige honden spelen graag met andere honden. Maar het is een misverstand dat honden altijd met andere honden willen en kunnen spelen! Ook is het niet waar dat honden alles onderling wel kunnen oplossen. Het is zeer belangrijk om vrij spel van meerdere honden goed te bekijken en bij bepaalde signalen het spel te stoppen of de honden te (helpen) kalmeren. 

Oplossing

 • Vraag aan de andere eigenaar of de hond met uw hond mag spelen. 
 • Geen speelgoed (balletjes) tussen meerdere honden 
 • Grijp in als spel te ruw wordt of de hond bang is of achterna wordt gezeten. 
 • Geen groepen honden naar andere (groepen) honden laten rennen. 

Werkende honden. 

Werkende honden zijn: hulphonden, blindengeleidehonden, politiehonden en honden die aan het trainen zijn met hun eigenaar. Zij werken hard en zij moeten hun werk zonder afleiding kunnen uitvoeren. Toch worden zij zeer regelmatig gestoord door mensen of andere honden. 

Oplossing

 • Laat deze honden en hun geleiders met rust, zodat zij zich kunnen concentreren op hun werk. 
 • Lijn uw hond zichtbaar aan en passeer op gepaste afstand. 

Samen zorgen voor een hondvriendelijke samenleving, waarin we verantwoordelijk zijn voor een veilige, tolerante, schone en vriendelijke omgeving, met én zonder hond! 

 

Samengesteld en gecreëerd door: Renate Steinfort, “Life Coach Company” www.lifecoachcompany.nl  en Jennifer de Jongh, “Hulphonden Voor Autisme Zuid-Holland” www.hva-zuidholland.nl                                                                                                                                                                                                                                                 © 2012 R. Steinfort en J. de Jongh

Algemene voorwaarden

1.     Definities en overeenkomst

1.1.  Hondenschool: Hondenschool Jolanda, gevestigd te Almere.

1.2.  Cliënt: de hondeneigenaar, die de hondenschool inschakelt voor training en gedragsbegeleiding  van zijn/haar hond.

1.3.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die cliënt en hondenschool met elkaar aangaan.

1.4.  Alle door de hondenschool versterkte cursusmaterialen, adviezen, rapporten en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake cursussen of gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

1.5.  De cliënt is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door cliënt of door cliënt meegebrachte hond(en) of bezoekers aan personen, andere honden of goederen. Dit geldt ook voor schade aan materialen en medewerkers van de hondenschool.

1.6.  Deelname aan cursussen of privéles geschiedt geheel op eigen risico.

1.7.  Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

  

2.     Cursus- en consultafspraken

2.1.      Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een cursus, behoudt de hondenschool zich het recht voor een cursus te annuleren of groepen samen te voegen. Bij annulering zal restitutie van  reeds betaald cursusgeld plaatsvinden.

2.2.      De Hondenschool kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.

2.3.       Voor het uitblijven van het gewenste resultaat kan de hondenschool niet aansprakelijk worden gesteld en blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

2.4.      Honden dienen volledig geënt en ontwormd te zijn (pups in ieder geval 1 keer). Er kan bij de 1e les om het entingsboekje gevraagd worden.

2.5.      Bij besmettelijke ziektes zoals kennelhoest, bacteriële (darm)infecties e.d. dient u  contact op te nemen met de hondenschool. U kunt pas   
           weer deelnemen aan de cursus  als uw hond weer gezond is verklaard door uw dierenarts.

2.6.       Tijdens de cursussen dient er gewerkt te worden met een goed passende halsband of tuig en een lijn van minimaal 1.20 meter (geen flexlijn). Het gebruik van corrigerende halsbanden (slipketting, pennenband, stroomband) en corrigerende tuigen                 zijn niet toegestaan.

2.7.       Het gebruik van fysieke en psychische correcties is op de hondenschool niet toegestaan. Dit zal verwijdering van de cursus tot gevolg hebben zonder dat recht op restitutie van lesgeld bestaat.

2.8.       Loopse teven worden toegelaten tijdens de lessen, mits aanwezige reuen hier geen last van hebben.

2.9.       Honden dienen bij het betreden en verlaten van het terrein aangelijnd te zijn. Honden mogen alleen los van de lijn indien de instructeur daar toestemming voor geeft.

2.10.    Uiteraard is de hond goed uitgelaten voor de les. Mocht er desondanks toch een ongelukje gebeuren op het trainingsterrein, dan dient cliënt dit zelf op te ruimen.

2.11.    Cursisten jonger dan 16 jaar dienen altijd begeleid te worden door een volwassene.

2.12.    De cursus mag door meer personen met dezelfde hond gevolgd worden, mits deze personen op de hoogte zijn van de trainingsmethode.

2.13.    Bij extreme weersomstandigheden kan de hondenschool besluiten de les te annuleren en wordt de les verschoven naar een ander tijdstip.

2.14.    De hondenschool bepaalt dat een hond niet mag deelnemen aan een cursus wanneer er gegronde reden bestaat dat deze een risico vormt voor het welzijn van andere cursisten en hun hond.

 

3.     Betaling en annulering 

3.1.  Inschrijving voor een cursus, workshop of lezing verplicht cliënt tot betaling van het cursusgeld, het inschrijvingsgeld dient voor aanvang van de cursus/consult te zijn voldaan. Er kan slechts worden afgezien van de verplichting tot betaling indien daarvoor naar oordeel van de hondenschool bijzondere omstandigheden zijn aan te voeren.

3.2.  Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging door cliënt of het gedeeltelijk niet volgen van een cursus is niet mogelijk. Ook vindt geen restitutie plaats bij afmelding binnen 1 week voor aanvang van een workshop of lezing.

3.3.  Cliënt dient zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Tijdig afgezegde lessen kunnen worden ingehaald tot uiterlijk 3 maanden na start van de cursus. Bij niet afmelden vervalt de les.

3.4.  De hondenschool behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt. 

3.5.  De hondenschool behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt. 

3.6.  Indien door ziekte of overmacht van de hondenschool een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt deze er zorg voor dat de afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.

3.7.  Cliënt dient minimaal 48 uur voorafgaand aan een consult aan te geven wanneer deze afspraak  door omstandigheden niet kan doorgaan. 

3.8.  Indien het consult minder dan 48 uur van tevoren wordt afgezegd door cliënt, zal 50% van de kosten van het consult in rekening worden gebracht.

3.9.  Wordt het consult door de hondenschool geannuleerd, zullen geen kosten worden doorberekend.

 

 

 Contactformulier